LANGDURIG VERBLIJF MET DAGBESTEDING

Wanneer de deelnemer om wat voor reden dan ook niet naar school kan is het mogelijk om te verblijven bij Aan de Hand. Na het ontbijt gaan de deelnemers mee in het dagbestedingsprogramma.


Er is geen werkdruk maar een rustige gestructureerde en een gezellige omgeving. Het is mogelijk om taakjes en klusjes uit te voeren, de dieren te verzorgen, te knutselen en er is ruimte voor eigen inbreng.


Iedere deelnemer heeft een individueel dagprogramma die op maat en in overleg kan worden samengesteld.


Wanneer wij gesloten zijn, is het de verantwoording van ouders/verzorgers om verblijf in het weekend te zoeken voor het kind.